ИНТЕРЕСНИ СТАТИИ ЗА КОСАТА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ!

Възползвайте се от нашата естествена коса за удължаване. Обадете се на 0892 077 074 и се убедете сами във високото качество на нашите тресите от естествена коса!

МЕТОДИТЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА КОСА

След като вече твърдо сте взели решение да удължите косата си, следва да се информирате първо за различните методи за удължаване. Направили сте своя избор между естествена коса за удължаване или изкуствена, което може би до известна степен ще Ви помогне и при избора на метод за удължаване.
Напълно сме наясно, че очакваният от Вас ефект е красива, гъста и дълга коса. Но все пак не забравяйте, че същевременно те трябва да вреди и на Вашата коса.
Основно методите за удължаване се делят на два вида – постоянно удължаване и временно, като към постоянните методи за удължаване на коса се числят – удължаване чрез зашиване или пришиване на естествена коса към Вашата, удължаване чрез отделни кичури естествена коса, с помощта на капси, удължаване чрез лепене или с пистолет с горещо лепило, а към временните методи за удължаване се числи удължаването чрез клипове.

Методи за удължаване на коса

Методи за удължаване на коса

И нека сега Ви представим накратко предимствата и недостатъците на двата основни метода за удължаване. При перманентното удължаване на косата кичурите или тресите от естствена коса се прикрепят към Вашата коса за дълъг период от време. Няма да има нужда всеки ден да сваляте косата и да я глагате, което пък от друга страна води до нуждата от професионална помощ при закрпеването на удължената коса и за поддръжка. Когато решите да си сложите удължена коса за по-дълъг период от време, за да можете да и се любивате всеки ден, трябва да сте наясно обаче, Вашата собствена коса може да подстрада. Много често под натиска от тежината на самите кичури или треси за удължаване, Вашият косъм се накъсва, изтънява и структурата му се поврежда.

Удължаване на коса

Методи за удължаване на коса

Ако пък просто желаете от време на време да разнообразявате визията си с по-дълга и по-гъста грива, изберете клип-ин технологията. Предимство на клип-ин технологията з аудължаване на коса е, че не се нуждаете от постоянни професионални грижи за удължената си коса, което Ви спестява доста средства. Този метод за удължаване на коса оабче също Ви позволява всеки ден да сте с удължената си коса, но просто трябва да я слагате и да оформяте своята прическа всеки ден, но когато се приберете вкъщи ще дадете възможността Вашата коса да си почине като просто свалите тресата от естествена коса.

About the Author

estestvenakosa.com100% естествена коса за удължаване! Удължаване на коса от estestvenakosa.comView all posts by estestvenakosa.com →

Leave a Reply

ЗАДОВОЛЕТЕ НУЖДАТА СИ ДА СТЕ ВИНАГИ КРАСИВА С НАШАТА ЕСТЕСТВЕНА КОСА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ!